Vores vision
I Danmark køres der hvert år tusindevis af ambulanceudrykninger, disse udrykninger spænder meget vidt over patienter der er ramt af tilskadekomst, patiener med akut opståede sygdomme, patienter med psykiatriske lidelser og med en bred fordeling over alle aldersgrupper og med store forskelle i alvorlighedsgrad.
Langt de fleste af disse udrykinger kan trygt og fuldt ud håndteres indenfor de kompetencer som en ambulancebehandler i dag besidder.

Det er svært at sætte præcise procentsatser gældende for hele landet op, men vores estimat er at ca 25-30 procent ud af det samlede antal ambulanceudrykninger fordrer en kompetence udover hvad ambulancebehandleren kan tilbyde.

Ud af disse udrykninger kan en meget stor del håndteres med paramedicinsk kompetence. 

Udviklingen af telemedicinske muligheder samt rådgivning på speciallægeniveau åbner muligheden for at endnu flere interventioner og behandlinger kan administerets præhospitalt.

Dansk Paramedicinsk Selskab anerkender brugen af speciallæger præhospitalt.
I et moderne samfund må det forventes at der findes et kompetent præhospitalt beredskab, som også skal indebærer behandling på speciallægeniveau allerede på skadestedet, når dette er påkrævet.
Vores estimat er dog at det reelle antal patienter der fordrer behandling og intervention ud over hvad en ambulancebehandler og en paramediciner er i stand til er begrænset til en mindre patientgruppe. Paramedicinerne er en faggruppe der anvendes med stor succes og respekt i landene omkring os. Dette ses således som en helt integreret funktion i for eksempel London, hvor man netop har få lægebemandende enheder og et bredt netværk af paramedicinere. De lægelige ressourcer reserveres her til de opgaver hvor netop lægens kompetencer er påkrævet.

Vores anbefaling er derfor at man bør tilsikre alle borgere, uanset bopæl og region, et ensartet behandlingstilbud hvor man erkender at brugen af paramedicinere på akutbiler og paramedicinerambulancer Herudover bør det tilsikres at der i tråd med sundhedsstyrelsens anbefalinger også er mulighed for at få en speciallæge frem til tidskritiske patienter.

Vores vision er:

Et ensartet præhospitalt tilbud nationalt, inden for en sundhedsfaglig og økonomisk forsvarlig ramme.

Den nødvendige kompetence til den rigtige patient.