I 2004 blev der nedsat en arbejdsgruppe i Sundhedsministeriet der skulle se på ambulanceuddannelsen i Danmark. Arbejdet blev afsluttet ca. et år efter og der blev udgivet en ambulancebekendtgørelse der skulle sikre et højere niveau i patientbehandlingen i ambulancerne. Kompetencerne blev opdelt i 3 niveauer: Niveau 1: Ambulanceassistent  Niveau 2: Ambulancebehandler Niveau 3: Ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner). I 2006 blev det første hold af parmedicinere uddannet i Silkeborg, alle de 5 regioner var repræsenteret med hver 2 ambulancebehandlere som alle blev uddannet til niveau 3.

Efterspørgslen på paramedicinere er steget støt op igennem tiden fra 2006 til i dag, hvor der anvendes paramedicinere i meget stor udstrækning i de fleste regioner og på akutlæge helikopterne.

Region Sjælland har valgt at opbygge deres akut beredskab med en meget stor anvendelse af paramedicinere på ambulancer og akutbiler (170 paramedicinere) i stedet for akutlæger, der er en AMK lægebil i Region Sjælland til at støtte op omkring paramediciner beredskabet. Region syd anvender både paramedicinere på akutbil og ambulancer, men benytter samtidig et større antal akutlægebiler (6) Region H  har paramedicinere på en del af ambulancerne (10) og har yderligere akutlægebiler (6) Region Nord benytter paramedicinere på alle deres akutbiler (4) og støttes op af akutlægebiler (2) Region Midt er eneste region som ikke har benyttet paramedicinere i deres præhospitale set-up, der en enkelt paramediciner ambulance på prøve, beredskabet er i stedet for opbygget omkring akutlægebiler (9) og akutbiler med anæstesi sygeplejerske (3). HEMS (Danske Akut helikopter tjeneste) benytter paramedicinere til at bemande de akutlæge helikoptere (3) som dækker hele landet, her arbejder paramedicineren tæt sammen med læge og pilot om at løse opgaver med hurtig transport, og avanceret behandling af patienterne. I dag anvendes der også paramedicinere som Sundhedsfaglige vejledere på de fleste AMK vagtcentraler i landet.

I dag er der omkring 550 paramedicinere på landsplan, og man er i gang med at udvikle et højere niveau for paramedicinere (A-PM). En A-PM vi kunne varetage indsatsledelse/triage, flere medicinske behandlinger, samt flere avanceret behandlinger/overvågninger af patienter. Mange af de overflytninger som i dag kræver læge ledsagelse kan i fremtiden varetages af en A-PM, i Region Sjælland er der 4 A-PM akutbiler som i dag udfører disse opgaver.

Dansk paramedicinsk selskab (DPMS)

Den 24. juli 2007 blev Dansk Paramedicinsk Selskab (DPMS) stiftet i Roskilde.

DPMS har som mål at udbrede kendskabet og brugen af paramedicinere i det danske sundhedsvæsen, samt at udvikle paramedicinerfaget i Danmark og sikre efteruddannelse og fortsat kompetenceudvikling for paramedicinere.

DPMS arbejder sammen med de andre paramedicinerselskaber i Norden.