Adrenalin
Amiodarone
Atropin
Brilique
Clemastin
Clopidogrel
Fentanyl
Furosemid
Glucagon
Glykose
Heparin
Magnyl (ASA)
Naloxone
Nitroglycerin
Ondansetron
Stesolid IV
Ventoline

Administration af mediciner intravenøst til akut syge og tilskadekomne patienter.

Håndtering af traume patienter efter nyeste traume standarder (PHTLS).

Smertedækning af patienter.

Overvågning og behandling ved visse interhospitale transporter.

Telemedicinsk overvågning og behandling af blodprop i hjertet (PCI).

Afslutning af visse patientetyper.

Observations teknik og patientvurdering.

Patienthåndtering og visitation.

Avanceret luftvejshåndtering.

EKG 12-tolkning og transmission til hospital/kardiolog.

Behandling af hjertestop efter nyeste guidelines.

Hvad kan en Paramediciner?

Avanceret hjertestopbehandling: En paramediciner er i stand til selvstændigt at behandle hjertestop og andre rytmeforstyrrelser i hjertet efter de nyeste retningslinjer fra ERC og Dansk Råd for Genoplivning.

Medicinsk behandling: Akutmedicinsk behandling af kritiske lidelser som patienter rammes af, og efterfølgende visitation direkte til relevante afdelinger i samarbejde med Akut Medicinsk Koordinering eller den AMK læge som altid er backup funktion for paramedicineren.

Avanceret luftvejsbehandling: Luftvejshåndtering udføres af en paramediciner primært med larynxmaske eller Larynx tube. Denne form for luftvejshåndtering anvendes i vid udstrækning på hospitalerne og på akutlægebiler i hele landet, og er en meget sikker måde at beskytte luftvejen på. Endvidere benytter paramediciner i Region Nord en “Airtrach” tube til intubation.

Overflytning: Mange af de overflytninger mellem hospitaler, hvor en læge eller sygeplejerske ledsager patienten, kan i dag ledsages af en paramediciner på samme vilkår, så personalet på sygehuset ikke behøver at afgives til disse ofte tidskrævende og lange transporter.

Stor præhospital erfaring: Udvælgelse af paramedicinere sker på baggrund af mindst 8 års præhospital erfaring og uddannelse som ambulancebehandler. Paramedicinere eksamineres af speciallæger i anæstesi til deres afgangseksamen på . Der yderligere stilles krav om efteruddannelse/certificering hvert år.

Mange funktioner: Der er mange funktioner, der kan udføres af en paramediciner på det præhospitale område. En paramediciner kan således virke selvstændigt på en akutbil, på en paramediciner-ambulance,  som assistent på en akutlægebil eller på helikopter (HEMS).