A – PM (Advanced Paramedic) er overbygning til en i forvejen uddannet paramediciner som har mange års erfaring som paramediciner. De første 45 A-PM er under uddannelse i Region sjælland og har per november 2017 afsluttet modul 1 og 2 der er planlagt modul 3 i foråret 2018.

A-PM Modul 1 gør en A-PM i stand til at håndtere patienter under overflytninger som er i medicinsk behandling. Det er typisk patienter som skal til Akut PCI – Pacemaker anlæggelse – ustabile hjerterytmer – truende for tidlig fødsel – stabile patienter med SAH blødninger – præeklamsi – og mange andre patienter som skal have medicin på sprøjte pumpe og overvåges tæt under transporten. I dag har A-PM i Region Sjælland overtaget mange af de transporter som tidligere ville være afhængig af en læge fra hospitalet fulgte patienten. Alle patienter som overflyttes af A-PM er visiteret af regionens AMK læge.

A-PM Modul 2 er en uddannelse i skadestedsledelse ved større hændelser, ambulanceleder funktion, behandlingspladsleder, og defusing af større hændelser. Uddannelsen tager udgangspunkt i MIMMS principper som er det sidste nye indenfor skadesteds håndtering og terror beredskab.

A-PM Modul 3 omhandler patienter i psykiatrien der præhospitalt har brug for støtte og behandling. A-PM er blandt andet tiltænkt som en støtte funktion til politiet som i de fleste tilfælde er med ude når psykiske syge er blevet akut dårlige.

En A-PM har yderligere følgende certificeringer:
– PHTLS
– ALS
– AMLS
– MIMMS
– STaR
– EPLS
– TECC